ورود کاربر

نشست نقد و بررسی لایحه و طرح قانون مالکیت صنعتی

با حضور استادان حقوق مالکیت فکری آقایان دکتر میرقاسم جعفرزاده/ دکتر سعید حبیبا/ دکتر محمود حکمت‌نیا دکتر محمود صادقی/دکتر سیدحسن میرحسینی/ دکتر محمدهادی میرشمسی و مدیرکل مالکیت صنعتی جناب آقای کیانی و معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری جناب آقای دکتر کاظمی